10-12.10.2017 - Ćwiczenia

W dniach 10-12.10.2017r. OSP Wesoła zastępami GCBA 379[W]25 i SCH-42 379[W]53 brała udział w nocnych ćwiczeniach przeprowadzonych przez JRG-13 na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie przy ul. Chruściela. Tematami ćwiczeń były: doskonalenie umiejętności działania dowódcow i strażakow podczas działań gaśniczych związanych z pożarami w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, sprawdzenie działania środkow łączności oraz stanu technicznego i możliwości taktycznych sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek, utrzymanie ciągłości podawania środkow gaśniczych, przeszukiwanie pomieszczeń, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, doskonalenie współdziałania PSP-OSP. 

 SiS biorące udział w ćwiczeniach: 312[W]25, 313[W]21, 313[W]26, 313[W]90, 369[W]22, 379[W]25, 379[W]53, Wojskowa Straż Pożarna.

 FOTO: Archiwum własne OSP Wesoła

Partnerzy