24-26.10.2017 - Ćwiczenia

W dniach 24-26.10.2017r. OSP Wesoła zastępami GCBA 379[W]25 i SCH-42 379[W]53 brała udział w ćwiczeniach przeprowadzonych przez JRG-13 na obiekcie Biblioteki Publicznej w Rembertowie przy ul. Gawędziarzy. Tematami ćwiczeń były: doskonalenie umiejętności działania dowódcow i strażakow podczas działań gaśniczych związanych z pożarami w budynkach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, sprawdzenie działania środkow łączności oraz stanu technicznego i możliwości taktycznych sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek, utrzymanie ciągłości podawania środkow gaśniczych, przeszukiwanie pomieszczeń, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy, doskonalenie współdziałania PSP-OSP. 

 SiS biorące udział w ćwiczeniach: 313[W]21, 313[W]26,379[W]25, 379[W]53.

 

 FOTO: Archiwum własne OSP Wesoła

Partnerzy