ospwesola.pl

Całodobowy punkt alarmowy 22 773 90 08

FEMA.02.04-IP.01-002/23

Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”

OSP Wesoła bierze udział w projekcie

OSP Wesoła bierze udział w projekcie złożonym w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektów Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego.
Zobowiązaliśmy się do realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”.
Realizacja projektu wspierana jest środkami z UE w kwocie: 738 922,50 PLN
Całkowity koszt projektu to ok. 1 476 000 PLN

W ramach zadań projektu realizowane są:

1) Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem
2) Kampania informacyjno-edukacyjna kształtująca świadomość ekologiczną
Projekt służyć będzie nie tylko mieszkańcom m.st. Warszawy, ale także wspierać będzie ochronę cennych przyrodniczo obszarów objętych programem Natura 2000.
czytaj więcej